ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
ศูนย์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

 

 

 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports